Forskningsskandal – skriver kriminalhistoria

FÖR OMEDELBAR HANDLÄGGNING

 Stockholm 09 11 19

Vetenskapsrådet

Pär Omling                                                                                                                

Detta brev avser att informera Vetenskapsrådet om grov kriminell organiserad forskning som utförs på människor i Sverige, utan informerat samtycke. Med nanoelektronik i form av webbaserad hjärnimplantat/brain-machine-interface och med morgondagens programvaror och nätverksteknik skapas det nya lågenergi-språket mellan dator och hjärna.

 Teknologierna i detta brev är tillkännagivna av Vetenskapsrådet i ett nanoetikseminarium 2004. Forskning med dessa teknologier har i dagsläget pågått på människor, utan informerat samtycke, i mer än två år, dygnet runt. Konsekvenserna för försökspersonerna, av forskningens framfart gör att det inte råder någon tvekan om att forskningen avser dödlig utgång. Forskningens lemlästning av ett antal familjer gör att Vetenskapsrådet inte längre kan hänvisa till ”försiktighetsprincipen” avseende forskning inom nanoteknologin.

Läs hela brevet här!

About Magnus Contact:

Director for Mindtech Sweden
This entry was posted in Ethics and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.