Brev till Svenska Staten

Till alla som det berör inom svensk politik!

Brain dollar

2005 IEEE International conference on robotics and automation

https://www.roboethics.org/icra2005/dario.pdf

Vid denna konferens representerades Sverige av

Karolinska Institutet Professor Sten Grillner

Kungliga Tekniska Högskolan Professor Herik Christensen

Umeå Universitet Professor Roland Johansson

På sid 32 i ovan nämna dokument sägs följande:

 • Autonomous behavior of robots: what degree of
  autonomy should we give to the robot…

 • If uncontrolled robot actions can be dangerous to
  humans (assistance robotics)
  if we wish to deal with cases when the user’s will is
  “ethically” unacceptable (robots used for military
  purposes)
 • Are Asimov’s Laws adequate?
 • Is realistically threatening the possibility of autoreplicating
  artificial entities?
 • Ontological status of “cyborgs” and A.I. creatures:
 • What is machine and what is human?
 • Who may be re-programmed?
 • Can we have dissidents in a world of replicants?

På sid 34 sägs det vidare:

 • What kind of privacy safeguards are needed if a
  machine can read your thoughts?
 • Will cognition enhancers exacerbate differences
  between rich and poor?
 • Or, instead, will they relegate social diversity to
  the status of historical artifact?
 • What happens if we deduce through
  neuroimaging the physiological basis for morality?
 • Or, and by the way, what happens to free will?”

cyber-virtual-processor-computer-calculator-brain-mind-power-spine-spinal-cord-anatomy-robot-artific

Tror SMER att forskningen har stått stilla i fem år?

Tror SMER att ett etikprövningstillstånd skulle ges för att injicera nanoteknologi BMI för en f n fem år lång studie på ett antal föräldrar med barn och försörjningsplikt, bl a för att med automatisk maskininlärning och utveckling av artificiell intelligens utveckla syntetisk telepati?

Tror SMER att någon människa frivilligt skulle utsättas sig för denna studie av kognitionsvetenskapen dygnet runt i fem år?

Tror SMER att forskning, när det gäller patent på världsmarknaden, plötsligt har blivigt etisk? Läs boken “Forskning till salu” av Johan Thyberg, som forskat i fyrtio år på Karolinska Institutet

Ulf Görman har i vetenskapsrådets bok “Där Guld Glimmar Blått” om nanorevolutionen klart deklarerat att de konventioner om mänskliga rättigheter, som tillkommit för att förhindra forskarövergrepp på människor i och med nanoelektroniken, inte längre är tillämpbara.

“Vad ska man tillåta och vad ska man inte tillåta när man med mikroimplantat kan studera minne och inlärning”?

Fysiska och psykiska effekter är naturligtvis okända av att som Ulf Görman i boken skrev, “att på detta sätt titta in i människans allra innersta”.

De programvaror och den nätverksteknik som behövs för att på detta sätt studera människan har utvecklats på ett okänt antal människor under upp till f n fem år, detta utan informerat samtycke.

De försökspersoner som injicerats med denna teknologi och använts för utvecklingen av teknologin är idag utan sina familjer, barn, arbeten, sociala nätverk, egendomar, livsverk mm. Försökspersonerna diagnostiseras på grund av undanhållna forskarrapporter av föråldrad diagnostik att lida av psykisk sjukdom och stöts ut ur samhället under sin kamp att försöka bevisa vad som pågår.

Ulf Görman skrev också i boken en jämförelse i samband med dessa studier. “Under andra världskriget lade forskarna människor i iskallt vatten för att se hur länge dom överlevde”. De människor som fått sina signalsubstanser i hjärnan avkodade (reverse engineering the brain) under fem år har en dator-kopia av sina kognitiva beteenden i en hjärnlik dator. I datorn och i försökspersonernas hjärnor simuleras olika processer i realtid. Många processer som utförs genom implantaten har med döden, skräck och smärtor att göra.

Frågan är vem i Sverige avlönas med statliga medel för att med denna teknologi utnyttja människor i mångåriga experiment?
Vem bär ansvaret och avlönas med statliga medel för att undanhålla forskarrapporter om denna teknologi, vilket resulterar i att friska och oskyldiga människor används som försökspersoner under diagnosen  psykosliknande sjukdomstillstånd och förlorar hela sina liv i form av arbeten, familjer, släkt, vänner m fl?
Vem/vilka i Sverige avlönas med statliga medel för att, via den nya multimediateknologin, fäller sådana uttalanden såsom “Vi ska våldta dina barn”, “Vi ska döda dig”, uppmana till våldsbrott, samt en oändlig rad av kränkningar, allt för att dölja de egentliga målen med forskningsstudierna?

I vårt nya övervakningssamhälle är det inte längre lönsamt för någon att försöka behålla hemligheter, lögner kommer alltid att avslöjas och kosta mer än dom smakar. Detta gäller alla, även forskare, bidragsgivare, finansiärer, kontrollorgan, statliga myndigheter, forskningsinstitut och högskolor.

Hur många livsverk skall raderas för vanliga inkomsttagare i Sverige för att främja forskningen? Hur många anhöriga till mänskliga forskningsobjekt skall få sina liv förstörda genom att veta om vad som pågår inom dator-hjärna-integration? Att forskningen idag dikterar sina egna villkor och att regeringen inte har någon som helst insyn i forskningens framsteg utan litar på forskarna visar på att en civil-militär forskar-regim håller på att få fäste i Sverige.

Magnus Olsson

Magnus Olsson

Tack, Magnus Olsson

Hjälp oss att stoppa den oetiska forskningens framfart på ostraffade barnföräldrar!

3 Responses to Brev till Svenska Staten

 1. Garter says:

  Do you think that humans could advance robot technology so that one day, they could think for themselves without our control, reproduce without human assistance, and get energy from the environment and food sources rather than relying on purely electrical human-produced power?

  I have a cousin studying robotics at the South China Institute of Technology and he says robots could be considered “living” so it got me thinking.1967100
  Garter