IBM “Cloud Computing” En Smart Planet!!!

En smart planet!

Textutdrag av IBM´s VD Samuel J. Palmisano

Ledare över hela världen fokuserar nu på de ekonomiska, sociala miljömässiga följder som den globala integreringen innebär, och det med rätta. Frihandelsavtal, Internet och en allmän globalisering gör världen både mindre och plattare.

Världens infrastruktur håller på att bli ”smart”. Det är inte bara ett bildligt uttryck. Se bara här:

År 2001 fanns det 60 miljoner transistorer för varje människa. År 2010 kommer det att finnas en miljard transistorer per människa, och var och en av dem kommer att kosta ungefär en tiondels miljondels cent.

År 2011 beräknas två miljarder människor använda Internet. Vi närmar oss en biljon anslutna föremål, t ex. bilar, hushållsapparater, kameror, vägar och pipeliner, som omfattas av ”the Internet of things”.

A detailed, functional artificial human brain can be built within the next 10 years, a leading scientist has claimed.Henry Markram, director of the Blue Brain Project, has already simulated elements of a human brain.

He told the TED Global conference in Oxford that a synthetic human brain would be of particular use finding treatments for mental illnesses.

Ungefär två miljarder RFID-taggar såldes under 2007, och de fanns inbäddade i produkter, pass, byggnader och till och med djur. År 2010 kommer 30 miljarder RFID-taggar att produceras över hela världen. De används på de mest oväntade sätt. På Bellagio-kasinot i Las Vegas finns fler sensorer per kvadratfot än det finns på ett krigsfartyg. De övervakar alla insatser som görs, alla spelbrickor och alla rörelser hos alla som befinner sig i kasinot.

För första gången kan enormt kraftfulla datorer på ett prisvärt sätt användas för att bearbeta, forma, bekräfta och analysera i stort sett alla typer av arbetsuppgifter. I år överskred IBM´s superdator Roadrunner petflop-gränsen – ettusen biljoner beräkningar per sekund. Roadrunner tillverkas bl.a. med samma chip som finns i vanliga spelkonsoller och det kostnadsfria operativsystemet Linux.

”Cloud computing” växer fram som en möjlighet att förse den ständigt ökande mängden slutanvändarenheter, sensorer och motorer med kraftfulla, skalbara backend-system. Med hjälp av ”moln” kan nya sorters program och tjänster snabbt utvecklas och distribueras via nätet.

Detta innebär att för första gången i historien så kan nästan allt bli digitalt och sammankopplat.

Om det finns så mycket teknik och nätverksmöjligheter tillgängliga till en så låg kostnad, vad skulle du då inte placera smart teknik i? Vilka tjänster skulle du inte erbjuda en kund, medborgare, student eller patient? Vad skulle du inte ansluta? Vilken information skulle du inte göra tillgängliga?

Svaret är att du, eller din konkurrent, kommer att göra allt det här. Du gör det för att du kan.

En smart planets potential går bortom mänsklig smarthet och teknisk smarthet och ända in i naturens värld – jordens ekosystem och till och med in i våra kroppar.

                             22gghj

Det här är inte bildligt eller något underligt. På IBM, och många andra center för avancerad forskning, så testar forskarna gränser för det allra minsta, det som kallas nanoteknik.

Vilka möjligheter öppnas inte när den här sortens ”intelligens” och utbyts på molekylära och subatomära nivåer, d.v.s. när vi lär oss hur man verkligen arbetar i den värld där fysik, kemi och biologi möts.

Föreställ dig enheter som är 100 000 gånger mindre än dagens minsta och som byggs in i våra kroppar och övervakar vår hälsa, lagrar information om våra kroppsfunktioner eller portionerar ut läkemedel.

Föreställ dig strukturer i nanoskala som kan regenerera hela organ eller utnyttja kroppens egen energiomvandlingsfunktion för att ge kraft åt inbyggda enheter och proteser. Föreställ dig nu att samma funktioner injiceras i jordens ”kropp” dess cirkulationssystem, immunsystem, matsmältningssystem och så vidare.

Det är inget som är säkert i den här potentiella framtiden. Vi står inför en ny tidsålder för vetenskaplig utforskning och det är mycket som måste upptäckas och förstås. Det kommer att handla om hur vi ska investera, samarbeta, omvandla våra organisationer och styra oss själva som samhällen.

Vi kommer inte automatiskt att inse vilka möjligheter en smart planet innebär. Vi måste agera på helt nya sätt och anamma förändringarna.

Det här gäller alla – företagsledare, näringslivet, enskilda företag, myndigheter alla samhällen och deras medborgare.

2 Responses to IBM “Cloud Computing” En Smart Planet!!!

  1. Jhonny U.S.A (Mind Control) says:

    Book Review: Medical Enhancement and Posthumanity (The International Library of Ethics, Law and Technology)
    The notions of biomedical enhancement and our possible posthuman future are very much, so to speak, topics du jour in the bioethical literature. Over the past few years a number of books have appeared that address the ethical issues that surround our using medical technology not simply to treat disorders, but to increase our capacities beyond their normal range, perhaps even to the point where we no longer can be counted as human. These include landmark works by John Harris (Enhancing Evolution) and Michael Sandel (The Case Against Perfection), along with other excellent and thought-provoking works by the likes of Jürgen Habermas and Francis Fukuyama, as well as a first-rate edited collection (Human Enhancement) produced by Julian Savulescu and Nick Bostrom. (Metapsychology)

    Jhonny

  2. Maria Umeå (SWEDEN) says:

    Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla. Även om vissa frågor som rör etik måste regleras formellt handlar etik inte om lagar och regler.De etiska aspekterna är särskilt viktiga i forskningen eftersom den på lång sikt har stor påverkan på samhället. Vetenskapsrådet ser det som en viktig uppgift att stimulera och ge underlag till den etiska debatten.