Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

En ny forskarskandal med konsekvenser för hela samhället. 09 10 16

Vi måste tvinga fram FET och IKT forskningens möjligheter till distanskommunikation mellan datorer och människan.

Samma brain-machine-interface som forskas fram för att kunna styra t ex en protes eller en rullstol, bota sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Alzimers sjukdom kan med en språkprogramvara i cloud/grid computing läras att läsa människans tankar.

Bifdogat är Twentieth World Congress of Philosophy, in Boston, Massachusetts from August 10-15, 1998 Bioetik och medicinsk etik http://www.bionicgate.com/bioetik-och-medicinsk-etik/

Professor Göran Hermeréns etiska aspekter av ICT implantat http://www.bionicgate.com/ethical-aspects-of-ict-implants-in-the-human-body/

Tankeläsning med brain-machine-interface inom nanoelektronik och ” Europas nya informationsteknik” ger forskningen möjlighet till långtidsavbildningar av hjärnan. En metod som ger högupplösta hjärnkopior av kognitiva beteenden och mänsklig perception.

Har affärsmodellen av morgondagens datorer med tillhörande höghastighetsnät utvecklats till ett avancerat datorspel med tankeläsning av levande människor på en global spelplan frågar vi oss.

Vad kan Vetenskapsrådet och dess Etikkommitté göra för att stoppa grov kriminell och organiserad IKT och FET forskning med dödlig utgång?

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Posted in Ethics 9 years ago at 11:55.

3 comments

3 Replies

  1. класс)мне понра)особенно!