Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

Brev till Vetenskapsrådet från ett offer – och svaret

Brev från ett offer:

“Mitt namn är NN och jag är ett offer för nanoteknologin och dom utför kriminell forskning på mej utan mitt medgivande jag har på något sätt fått ett hjärnimplantat/nanoelektroder/brain-machine-interface injecerat i mej. …”

Svaret från Vetenskapsrådet:

“Vetenskapsrådet har under en tid av olika personer i skrivelser oche-mail uppmärksammats på den utveckling av neurologiska system på ovetande människor med s.k.  ICT-implantat (Information-Communication-Technologies) som sägs pågå bland annat i Sverige. …”

Läs breven i sin helhet!

Posted in Ethics 7 months ago at 22:41.

Add a comment

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply