Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

Bioetik och medicinsk etik – NANO implantat

Bioetik och medicinsk etik

Etisk utvärdering av implanterbara Brain Chips

Ellen M. McGee och GQ Maguire Jr

 

Sammanfattning: Mitt syfte är att initiera en diskussion om etik av att implantera datachips i hjärnan och att ta upp några grundläggande etiska och sociala frågor. Dataforskare förutspår att inom de närmaste tjugo åren skall det neurala gränssnittet utformas så att det inte bara kommer att öka det dynamiska omfånget av sinnena, men kommer också att förbättra minnet och möjliggöra ”cybertänkande” d v s att ha osynlig kommunikation med andra. Tekniken kommer att utvecklas och göra det lättare till att ständigt ha tillgång till information när och var den behövs. Den etiska utvärderingen i detta dokument fokuserar på frågor om ett säkert och informerat samtycke, frågor som oroar vad gäller tillverkning och vem som är vetenskapligt ansvarig, ökar oron över de psykologiska effekterna på människans natur, oro över möjlig användning på barn, och de mest oroväckande frågorna om integritet och självbestämmanderätt. Eftersom denna teknik radikalt kan förändra den mänskliga naturen och att den är fylld med farliga konsekvenser, om kränkningar av privatlivet och möjliggör en statlig kontroll av individer, bör en offentlig diskussion om dess fördelar och bördor inledas, och politiska beslut bör fattas om huruvida dess utveckling bör förbjudas eller regleras, snarare än att den lämnas åt tillfälliga experter och svängningarna i den kommersiella marknaden. Läs hela artikeln. Klicka här.

Tags: , , ,

Posted in Ethics 1 year, 10 months ago at 09:41.

4 comments

4 Replies

  1. Article very interesting, I will necessarily add it in the selected works and I will visit this site

  2. Hi. This is a super post!

  3. Article very interesting, I will necessarily add it in the selected works and I will visit this site

  4. The solely root is to find out axerophthol keep company that has indeed highly-developed an component which bequeath verily get across the clamber and equal strong to memory access our collagen thusly that information technology canful to arise further. Peradventure this sounds implausible simply indeed this is the absoluteness.


Leave a Reply