Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

Staten, kapitalet…och forskningen

Av Magnus Olsson ([email protected])

De ämne vi här kommer att belysa är högaktuellt och pågår i Sverige nu.

Forskningen på KI, KTH, Lunds universitet  m.fl. finansieras med  statliga medel samt privata donationer.

Forskarna blir egna näringsidkare och får ta del av dessa medel  och att i egen sak utveckla  samt använda befintliga resultat till kommersiella tillämpningar exempelvis att skapa artificiell inteligens mm.Vad detta betyder är att statliga medel finansierar privata intressen.

Läs hela artikeln här!

Tags: , , ,

Posted in Community & Media and Research 10 months ago at 13:12.

Add a comment

  Next Post: The Plug to the Brain

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply