Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

Med datachips i hjärnan: Vem är jag då?

Av Susanna Radovic ur F&F 7/2006.

Förblir jag samma person om en del av min hjärna ersätts av ett datachips?

Om det vore möjligt, skulle du då låta operera in ett datachips i hjärnan som hjälpte dig att minnas bättre? Eller att koncentrera dig längre stunder åt gången, eller jämna ut eventuella humörsvängningar?

I dag kan man förbättra och modifiera skadad kognitiv och mental förmåga på medicinsk väg. Men forskare är även på god väg att utveckla “hjärnproteser”, det vill säga konstgjorda implantat som kan överta en skadad funktion i hjärnan. Om Alzheimers sjukdom har skadat den del av hjärnan som står för inlagring av nya minnen, skulle man helt enkelt kunna byta ut den mot en protes, ett datachips som fungerar enligt samma princip som hjärnan själv och som kan kommunicera med hjärnans nervceller. På samma vis skulle man även kunna ersätta andra delar av hjärnan med konstgjorda proteser.

Läs hela artikeln här.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Posted in Community & Media 6 years, 3 months ago at 22:44.

Add a comment

Comments are closed.