Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

Robert Naeslund, (Mind Control) vittnesmål och expertis

ROBERT NAESLUND GER EN INTRODUKTION TILL ÄMNET HJÄRNKONTROLL,

hur det utvecklats i det dolda under mer än ett halvt århundrade bakom sekretess och det militära FOI:s murar.

Här får vi en större förståelse till sjukvårdens övergrepp, inplanterande elektroder/transmitters 

i ovetande patienters hjärnor och forskningsprojekten som pågår med fjärrkontroll.   En verksamhet

som startade redan under 1940-talets sista år på Karolinska sjukhuset och nu utvecklats till injicerbara

transmitters/chips vilket också verifieras av svenska professorer.  Här har vi ett ämne som hotar inte

bara mänskliga rättigheter utan människans innersta frihet och måste komma upp till allmän kännedom.

White TV som deltar i hjärnprojektet inleder med Roberts presentation av ämnet för att också lägga ut

andra offers erfarenheter om att vara FOI:s labbråttor – inplanterade inom sjukvården och på andra

institutioner.

Läs mer: http://www.whitetv.se/en/mind-control-mk-ultra/115.html

Titta på:  http://www.whitetv.se/en/mind-control-mk-ultra/119.html

Tags: , , , , , , , , , ,

Posted in History 4 years, 10 months ago at 15:05.

Add a comment

Comments are closed.