Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

Fiberkabel styr hjärnan

En ljusstråle rakt in i skallen kan ta kontroll över hjärnan. Tekniken har redan lett till världens förs ta fjärrstyrda fluga – och kan i framtiden ge nya behandlingar mot sjukdomar i hjärnan.

Läs om tekniken och bakgrunden bakom den, publicerad i Dagens Nyheter, här!

Posted in Community & Media and History 8 years ago at 22:28.

Add a comment

Previous Post:   Next Post:

Comments are closed.