Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

Mind control, Implantat, historik, teknik !!!

TEXTEN ÄR ENORMT VIKTIG FÖR ATT DU SKA KUNNA FÖRSTÅ VIDDEN AV DET FRUKTANSVÄRDA BROTT MOT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH SOM VI FÖRVÄGRATS AV VÅR EGEN REGERING!!!!!!!

I Sverige förs det många och hetsiga etikdebatter hurvida vi ska ha aktiv dödshjälp eller inte på människor som ändå “inte har något liv”. Det skrivs spaltmil om detta heta och kontroversiella ämne. Det debatteras i radio och TV. Däremot skrivs, pratas eller visas i stort sett inte något alls när det gäller dessa garanterat livshotande och dödliga försök på helt friska människor i sin bästa ålder! Vad är då problemet? Jo att de dödliga försöken görs på friska människor som INTE givit sitt medgivande, för vem vill dö som försöks råtta?

Därför anser jag det väldigt viktigt att vi i Sverige ges korrekt information, särskilt när den svenska informationen är så bristfällig vad beträffar neurologisk information, kommunikation och den cybernetiska teknologin.

Läs om tekniken och historiken här!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Posted in History 6 years, 2 months ago at 23:14.

Add a comment

Comments are closed.