Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

Staten, kapitalet…och forskningen


Av Magnus Olsson ([email protected])

De ämne vi här kommer att belysa är högaktuellt och pågår i Sverige nu.

brain black

Forskningen på KI, KTH, Lunds universitet  m.fl. finansieras med  statliga medel samt privata donnationer.

Forskarna blir egna näringsidkare och får ta del av dessa medel  och att i egen sak utveckla  samt använda befintliga resultat till kommersiella tillämpningar exempelvis att skapa artificiell inteligens mm.Vad detta betyder är att statliga medel finansierar privata intressen.

När forskningen bygger på kommersiella intressen avser man vara banbrytande inom sitt respektive område. För att vara först är man villig att ta risker även om det betyder att man blir kriminell. Inom neuro forkningen tex är det enda hållbara att forska på levande människor. Går man så långt att göra detta med människor utan deras vetskap och sammtycke? JA, det vi här kommer att gå in på handlar just om det.

Neuro forskningen har kommit så långt att man kan hacka det neurala systemet trådlöst vilket betyder  att en dator kan kommunisera med din hjärna och lagra alla dina sinnesupplevelser och sedan studera ditt kognetiva beteende, alltså den ultimata människostudien. De kommersiella användarområdena är oändliga och det känns överflödigt att förklara de vittgående konsekvenserna när detta missbrukas. Denna teknologi  hjärna-dator-interaktion är det störststa som hänt under 2000 talet och kommer att revolutinera vårt sätt att leva.

Informations och kommunikationssamhället är på väg direkt in i våra hjärnor och den etiska debatten är obefintlig i Sverige och måste snarast tas upp i media.Vi är ett företag som jobbar för detta och har kommit i kontakt med människor som är offer för dessa experiment. Dessa offer har gemensamma berättelser och är geografiskt boende i samma upptagnings område  Solna alltså nära KI,Kista och KTH. Försöksobjektens berättelser är så hemska då de andvänts som försöksdjur och man testar den nya teknologin på de mest makabra och perversa sätt.

Nanoteknologin gör det möjligt att injecera implantat för denna typ av kommunikation, de har en programmerad destination i hjärnan där de komuniserar med strålningsvågor på samma sätt som de neurala systemet gör.

Nano Chip

Stockholm Brain Institut försöker kartlägga människans hjärnan och  har ett intimt förhållande med ett antal privata intressen ex IBM,  Astra Zeneca och Telia samt ett antal mindre företag. Anders Lansner är den drivande kraften när det gäller neurocomputing på SBI och har kommit långt när det gäller denna teknologi, MIND TECH Sverige pekar inte ut någon men vi vet var kompetens och teknik finns. SBI har genom bland andra Vinnova fått enorma anslag för att försöka bli världsledande inom detta område.

Preface……………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                  5
It’s all about linking and comparison……………………………………………………………………………………                                                                                                 7
Warming Up……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                        7
Linking, comparison and decisions…………………………………………………………………………………..                                                                                                   7
Neural Networks……………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                 8
Procedural or not ?………………………………………………….
Magnus Olsson


6 Replies

 1. Mats SWEDEN Jun 28th 2010  

  Hej Magnu Olsson SWEDEN;

  Det otroliga, det snabbserverande uttrycken “Synd, men omöjligt— av högre
  komplexitet—Man råkar på dessa reaktioner var man än befinner sig på energiskalorna;

  Jag bör om någon kunna känna dragen hos de reaktioner i människan som spontant a l l t i d förnekar
  existensen av det psykiatrin gett namn, symtom (vilken bredd!) o s v

  Men här hara vi ett slag av problem som är f ö r mediaintressant för att bara vinkas bort.
  Sålunda: 1. Media kan göra goda affärer på att med full kraft ta spets på avslöjanden om hur
  Hjärnornas krig pågår bakom Lyckta dörrar som en tredimensionell Kafka och Moment 22.

  En normalanpassad individ har icke en chans i detta myller av dementier, nyheter utan adress, hätska hatkrig i professurernas
  normaltillstånd om stora nya framsteg uppdagas;

  Och att vinna Hjärnornas krig är en utopisk tanke, forskarna får ofta bakläxa på de bataljer
  man genomstridit utan att ha fokus på resultat.

  En reaktion som är enutmaning till alla dessa ^NANO- och övriga disciplinner där articifiell människa
  skapas;

  O m det skulle vara mpöjligt att inplantera mottagare och sändare samt efterhärma våra hjärnors innersta koder –
  ja, skulle det då inte vara fullt rimligt – ja, snarast ett ANSVAR från samhällets sida! – att a) lindra de plågor de utsatta
  mänskliga “experimentmössen” dagligen, ja stundligen dygnet runt i ett evighetshjul, b) Skulle dessa i och för sig
  starka individer – som orkar stå ut, hur nu än plågan har för grogrund – inte kunna bringas till ett drägligt medverkande i reell
  forskning oc där målet är attt stoppa “störningarna” samt jaga bort det som utan försökspersonens godkännande pågår.

  Visst.
  Men politik är vanskligt.
  Jag föreslår att krafter som kan vinna gehör i det svenska valet denna sensommar—-att man letar fram kanaler så att Hjärnornas krig kommer i
  rampljuset i Sverige.
  Där finner vi “allt”; Ny tekniks spitzenkraft-Centrum.. S Thorwald Olsson
  blogg http://thorwaldscomeback.blogspot.com FIGUR: THORWALD oLSSONS BOKMÄRKE – SKAPAT 2010. hJÄRNORNAS KRIG, DEL 1.

 2. Ulf sweden Jun 30th 2010  

  Jag tror att röster, tanketerror, filmer i huvet, migrän, epilepsi och muskelryckningar och konstiga hjärtklappningar alla kommer med tankeöverföring. Med enkelt språk det är tankestrålning som överför detta. Så om man startar ett elektromagnetiskt fält med t.ex en kopparprocessor (finns i gamecube) med ett program eller en sorts modul som gör ett bra fält då kan man ta bort alla dessa symptom och få rikare klarare tankeförmåga och mer vivid bättre minne och mer gjädje och lyxigare egna känslor. Men ibörjan kan man inte prata så bra men ens tanke är lätt att förstå.

  Jag tror också man kan blockera det som sänds ut från huvet (nanoradiovågor) och då stängs mindcontrol av och man får aldrig hicka eller huvudvärk.
  Peter