Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

Implanting Those Identified as the Most Aggressive in our Society

The 2020 IBM Neural Chip Implant

Source: Leading Edge Research Group

http://www.trufax.org

Introduction

The document on this page is retyped exactly from the poor quality original received here at Leading Edge Research Group in August 1997. The original document had a fax annotation of August 6, 1996 and was stamped “Confidential”, with a handwritten annotation at the bottom which read,”We understand the New Jersey prison system is presently using”. The original fax was four pages in length. The document came into our possession synchronistically at the same time the correctional system of the U.S. is coming under scrutiny for draconian methodology. Are these guys a bunch of Nazis, or what? The parts colored in red have been done so in order to stress certain sentences and passages.

Read more …

Posted 6 months, 2 weeks ago at 23:40.

Add a comment

Pressmeddelanden (Ny)

Universitetsövergripande

Publicerad: 2009-10-22 09:44

Ett steg närmare säkra nanoelektroder i hjärnan

Den biologiska säkerheten med nanoteknik, alltså hur kroppen reagerar på nanopartiklar, är en het fråga. Nu har forskare vid Lunds universitet för första gången gjort framgångsrika försök med injektion av så kallade ”nanopinnar”.

I framtiden förväntas man kunna operera in elektroder, byggda i nanoskala, för att studera inlärning och minne samt för att behandla patienter som lider av kronisk smärta, depression och sjukdomar som exempelvis Parkinson. Men hur hjärnan skulle reagera om elektrodernas fästen skulle lossna från elektroderna, vet man inte.

Läs hela inlägget här.

Posted 6 months, 2 weeks ago at 23:27.

Add a comment

Människan som försöksdjur-vi synar nanoteknologin!

MIND TECH upprättas för att motverka etisk anarki gällande nanoteknologins intrång i den mänskliga hjärnan (hjärna – datorintegration) samt hysch-hyschande kring experiment med mänskliga offer:

Detta är integritetskränkande, oetiskt , därför skall vi här söka få till en debatt och politiskt ingripande: att idka hjärnkontroll. Forskarna finner kontinuerligt nya, allt mer sofistikerade metoder för att på distans köra avbildnings metodiker för kommunikationen med hjärnan. Datatekniken leder till artificiella kopior av vår mänskliga hjärna. Givetvis finns där också en sund sida: Att med data kunna påverka psykisk ohälsa och mycket mer.

Därför måste hela detta gränsland och gråa, laglösa zoner avspeglas och sättas under offentlighetens kontroll.

Människans neurala nätverk smälter mer och mer samman med digital teknik.

Ingen vet vad dessa nya teknologier kommer att leda till.
Varför saknas det i Sverige etiska debatter och lagar i ämnet?
Jo, för att forskningen i Sverige för närvarande ensamma besitter kunskapen om distanskommunikation med hjärnan.

En etisk debatt och efterföljande lagar skulle leda till ett stopp för vidare forskning. I nuläget tillåts forskningen obehindrat pågå.

I samarbete med media verkar MIND TECH för en öppen debatt i ämnet.

Magnus Olsson

Jungfrudansen 64, 2tr

171 51  SOLNA SWEDEN

Tel: 0709 26 30 04

MIND TECH

E-Post: [email protected]

Posted 6 months, 2 weeks ago at 23:19.

1 comment

KTH Nano-Neural Chip 2000…

This article presents an overwiew of different kinds of implants and their purpose of use. At the same time it provides  insight in how far recent research and tecnological development have advanced.

Read the article here.

Posted 6 months, 2 weeks ago at 23:14.

Add a comment

Med datachips i hjärnan: Vem är jag då?

Av Susanna Radovic ur F&F 7/2006.

Förblir jag samma person om en del av min hjärna ersätts av ett datachips?

Om det vore möjligt, skulle du då låta operera in ett datachips i hjärnan som hjälpte dig att minnas bättre? Eller att koncentrera dig längre stunder åt gången, eller jämna ut eventuella humörsvängningar?

I dag kan man förbättra och modifiera skadad kognitiv och mental förmåga på medicinsk väg. Men forskare är även på god väg att utveckla “hjärnproteser”, det vill säga konstgjorda implantat som kan överta en skadad funktion i hjärnan. Om Alzheimers sjukdom har skadat den del av hjärnan som står för inlagring av nya minnen, skulle man helt enkelt kunna byta ut den mot en protes, ett datachips som fungerar enligt samma princip som hjärnan själv och som kan kommunicera med hjärnans nervceller. På samma vis skulle man även kunna ersätta andra delar av hjärnan med konstgjorda proteser.

Läs hela artikeln här.

Posted 6 months, 2 weeks ago at 22:44.

Add a comment

Biocomputers

Biocomputers

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigationsearch

Biocomputers utilize systems of biologically derived molecules, such asDNA and proteins, to perform computational calculations involving storing, retrieving, and processing data.

Read more …

Posted 6 months, 2 weeks ago at 22:34.

Add a comment

IBM: Computing rivaling human brain may be ready by 2019

New advances i brain-computing research!

Länk till artikeln här.

Posted 6 months, 2 weeks ago at 19:03.

Add a comment

Open letter to the government of SWEDEN “Nano Torture”

MAGNUS OlSSON DIGITALIS 2000

För mig fanns det en dag i livet när allt förändrades. Jag gick från ett liv, som en medborgare i ett demokartiskt land till en värld där våld och tortyr var det normala. Det var inte en resa över kontinenter utan i livsomständigheter. Den innehöll också ett sciencefictiondrama som helt slog sönder mitt liv.

Mitt namn är Magnus Olsson, jag är 38 år, studerade ekonomi på Cesar Ritz i Schweiz, American University of Paris och Harvard, Boston, USA, under åren 1988-1991. 1994 startade jag företaget Jon Blund som blev ett välkänt varumärke i sängbranschen.  Jag lyckades med mitt liv och hade också träffat en underbar kvinna som jag fick två barn med. Dom är nu 13 och 16 år gamla. Men all denna harmoni och framgång fick ett plötsligt slut. Det hände för tre och ett halvt år sedan. Därefter har livet handlat om en ständig kamp för att överleva. För att orka med men också för att kunna klara av att berätta vad som hänt mig och komma ut ur mardröm.

Läs hela brevet här!

Posted 7 months ago at 23:16.

Add a comment

Victim story…

Human Microchip Implants , Electronic Torture, & Mind Control
– A Personal Account

[Editor’s Note: People have discovered ways to disable microchip implants and we will make more information available here soon. I will relay more information to the author of this article on techniques that may prove useful to neutralize implants. What I’ve discovered from the books of Brice Taylor and Cisco Wheeler is that most individuals involved in placing implants in unsuspecting victims are usually themselves victims of mind control programming and they don’t know -on a conscious level at least- that they are implanting people. Of course, some programmers, handlers, or implanters do know what they are doing and willfully participate, but most do not, as hard as that is to believe. Mind control is a very insidious and dark game which uses everybody involved,  except those at the very top who act as the manipulators and puppeteers. 

Dear Mr. Magnus Olsson SOLNA SWEDEN

I am reading very carefully your internet material concerning electronic torture and mind control, for I, too, am a victim of an involuntary microchip implant. An historian by profession, I have recorded the effects of the microchip implant and my thoughts about them in a journal that now numbers almost 300 pages. A summary of my situation follows this note.

Sincerely, MHW

Read the full article here!

Posted 7 months ago at 22:48.

Add a comment

Brev till Vetenskapsrådet från ett offer – och svaret

Brev från ett offer:

“Mitt namn är NN och jag är ett offer för nanoteknologin och dom utför kriminell forskning på mej utan mitt medgivande jag har på något sätt fått ett hjärnimplantat/nanoelektroder/brain-machine-interface injecerat i mej. …”

Svaret från Vetenskapsrådet:

“Vetenskapsrådet har under en tid av olika personer i skrivelser oche-mail uppmärksammats på den utveckling av neurologiska system på ovetande människor med s.k.  ICT-implantat (Information-Communication-Technologies) som sägs pågå bland annat i Sverige. …”

Läs breven i sin helhet!

Posted 7 months ago at 22:41.

Add a comment