Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

Föreningen…


 

NU FINNS:  FÖRENINGEN FÖR HJÄRNANS INTEGRITET,  I SVERIGE

Computerbrain

Föreningens huvudmål är att bygga nätverk och med information avslöja och offentliggöra den svenska kriminella hjärnforskningen som pågår på oskyldiga människor, utan deras medgivande.

Kontakta oss:  [email protected]

2 Replies

 1. Stig Thorwald Olsson Mar 30th 2010  

  Ja, material finns;
  De som identifieras som offer i den knappt påbörjade striden
  om människo-hjärnan – vart fall är experimenten inte under tillsyn och sedvanlig observandum;
  UPPROP SÅLUNDA PÅKALLAT:
  Etiska rådet/VEtenskapsakademien bör ta tag och en form av kommission formeras för
  a t t kartlägga experiment/forskning i fält som väntas skapa den första articifiella människan. Kloning – så tyst det blivit.
  NANO och kanske än mer spektakulära tekniker–experiment djur/männniskor.
  I denna galopp mot målet visas inte respektive part sina resultat och metoder!
  S Thorwald Olsson

 2. Joe L. Boston USA Apr 6th 2010  

  Does it matter that human microchipping is a violation of at least nineteen of the United Nations – Universal Declaration of Human Rights? Well it seems that Wall Street does not answer to the moral and ethic construct…


Leave a Reply