Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

Staten, kapitalet…och forskningen

Av Magnus Olsson ([email protected])

De ämne vi här kommer att belysa är högaktuellt och pågår i Sverige nu.

Forskningen på KI, KTH, Lunds universitet  m.fl. finansieras med  statliga medel samt privata donationer.

Forskarna blir egna näringsidkare och får ta del av dessa medel  och att i egen sak utveckla  samt använda befintliga resultat till kommersiella tillämpningar exempelvis att skapa artificiell inteligens mm.Vad detta betyder är att statliga medel finansierar privata intressen.

Läs hela artikeln här!

Posted 10 months ago at 13:12.

Add a comment

Bioetik och medicinsk etik – NANO implantat

Bioetik och medicinsk etik

Etisk utvärdering av implanterbara Brain Chips

Ellen M. McGee och GQ Maguire Jr

 

Sammanfattning: Mitt syfte är att initiera en diskussion om etik av att implantera datachips i hjärnan och att ta upp några grundläggande etiska och sociala frågor. Dataforskare förutspår att inom de närmaste tjugo åren skall det neurala gränssnittet utformas så att det inte bara kommer att öka det dynamiska omfånget av sinnena, men kommer också att förbättra minnet och möjliggöra ”cybertänkande” d v s att ha osynlig kommunikation med andra. Tekniken kommer att utvecklas och göra det lättare till att ständigt ha tillgång till information när och var den behövs. Den etiska utvärderingen i detta dokument fokuserar på frågor om ett säkert och informerat samtycke, frågor som oroar vad gäller tillverkning och vem som är vetenskapligt ansvarig, ökar oron över de psykologiska effekterna på människans natur, oro över möjlig användning på barn, och de mest oroväckande frågorna om integritet och självbestämmanderätt. Eftersom denna teknik radikalt kan förändra den mänskliga naturen och att den är fylld med farliga konsekvenser, om kränkningar av privatlivet och möjliggör en statlig kontroll av individer, bör en offentlig diskussion om dess fördelar och bördor inledas, och politiska beslut bör fattas om huruvida dess utveckling bör förbjudas eller regleras, snarare än att den lämnas åt tillfälliga experter och svängningarna i den kommersiella marknaden. Läs hela artikeln. Klicka här.

Posted 10 months ago at 09:41.

4 comments

Johan Engvall kyrkoherde i SOLNA om mindcontrol

 

Teknik till välsignelse eller förbannelse

 

Till den som det berör

 

Under det senaste året har jag som kyrkoherde i Solna församling regelbundet samtalat med Magnus Olsson. Hans uppgifter var häpnadsväckande och skrämmande och inte helt lätta att ta till sig för mig som inte är naturvetenskapligt skolad, eller särskilt tekniskt intresserad.

Hans uppgifter handlar om ICT-implantat för övervakning av otillgängliga delar i kroppen.

Här finns fantastiska möjligheter, men också stora faror.

Många etiska aspekter har diskuterats för flera år sedan på EU-nivå av The European group on Ethics in Science and New Technologies under ledning av Professor Göran Hermerén.

Gruppens önskan var att dessa faror skulle diskuteras i EU:s länder.

Så har i alla fall inte skett i vårt land Sverige.

Här följer exempel på områden som uppmärksammades av gruppen:

  • ICT-inplantat kan inte avlägsnas lätt
  • ICT-inplantat kan influera, utvärdera och förändra psykiska funktioner
  • ICT-inplantat kan genom ett nätverks kapacitet missbrukas på flera sätt för alla sorter av övervakning och manipulation, t ex för barn och handikappade personer.
  • ICT-inplantat kan påverka nervsystemet och i synnerhet hjärnan och därmed i fel händer varar ett hot mot individens autonomi och värdighet och självbestämmande.

Sverige är världsledande på detta område och saknar lagstiftning kring hur tekniken ska hanteras och forskningen bedrivas. Detta är i sig allvarligt och ett hot inte bara mot enskilda människor utan kan också vara ett hot mot vår demokrati.

Magnus, menar sig ha blivit utsatt för ett inplantat mot sin vilja och att tekniken under flera år har testats och att detta har påverkat hans hälsa och liv.

Han har hittat flera personer med liknande upplevelser. Då jag bedömer Magnus som en trovärdig person och har förstått att det tekniskt är fullt möjligt att genomföra test så vill jag

På detta sätt försöka få i gång ett offentligt samtal kring tekniken och etiken.

Min förhoppning är i första hand att Magnus ska bli lyssnad på och hjälpt, i andra hand att

Debatten kommer i gång och att vi får en lagstiftning och reglering kring både forskningen och användningen av ICT-inplantat i vårt land och i Europa.

Mvh

Johan Engvall, kyrkoherde i Solna

Posted 10 months, 1 week ago at 18:11.

6 comments